REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI `Lansare Kinder Cards #BiscoMagia’

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

`Lansare Kinder Cards #BiscoMagia’

Perioada Campaniei: 12 – 16 august 2020

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • Organizatorul Campaniei Lansare Kinder Cards #BiscoMagia (denumit in continuare “Campanie”) este FERRERO ROMANIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare 18621132, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/7003/2006, care detine conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, (denumita in continuare “Organizatorul” sau “Ferrero Romania”).

 

 • Campania este organizata de FERRERO ROMANIA prin intermediul agentiei LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia”.

 

 • Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, (denumit in continuare “Regulamentul Oficial“).

 

1.4 Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • accesand pagina de Instagram, pe link-ul adugat in textul de postare de pe pagina https://www.instagram.com/teoskitchen/.
 • printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

1.5 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, prevederile acestuia prevaland asupra oricaror altor comunicari. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

 

1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/teoskitchen/

 

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cetateni romani sau straini, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta de 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

 

2.2 La acesta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau ai societatilor implicate in realizarea si derularea Campaniei incluzand angajatii precum si rudele de gradul I, sotul/sotia si afinii acestora.

 

2.3 Participarea la acest Campania implica participarea voluntara, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campanie.

 

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acesta Campanie si descalificarea persoanelor care incearca sa fraudeze Campania in orice fel.

 

Art. 3. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 12 – 16 august 2020, in intervalul orar 22.00.00, ora Romaniei – 22.59.59, ora Romaniei, din fiecare zi a perioadei (denumita in continuare „Perioada Campaniei”) exclusiv prin intermediul paginii de Instagram https://www.instagram.com/teoskitchen/, conform prezentului Regulament Oficial.

 

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa si a se inscrie valabil in Campanie, si pentru a putea intra in posesia unuia dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, un participant trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 1. a) sa acceseze pagina de Instagram https://www.instagram.com/teoskitchen/ in Perioada Campaniei,
 2. b) sa fie titular al unui cont activ (profil personal) pe reteaua de socializare Instagram; Contul trebuie sa fie public;
 3. c) sa se autentifice prin intermediul profilului personal de Instagram in Perioada Campaniei, si sa raspunda la provocarea lansata de Teodora din postarea dedicata, dupa cum urmeaza:
 • Sa urmareasca postarea Teo’s Kitchen, in care fanii paginii vor fi invitati sa reproduca trucul de magie prezentat de Teo si sa posteze in Instagram Stories sau Instagram feed.
 • Participantul va reproduce trucul de magie #BiscoMagia folosind produse Ferrero Kinder Cards
 • Participantul va posta in Instagram Stories sau Instagram feed o imagine/un video care sa ilustreze modul in care acesta a realizat trucul de magie #BiscoMagia folosind produse Ferrero Kinder Cards, hashtag-ul #biscomagia si tag catre pagina de Instagram @teoskitchen
 • Participantul va avea la dispozitie 4 (patru) zile de la postarea Teo’s Kitchen cu anuntarea concursului de pe pagina ei de Instagram, pentru a se inscrie in Campanie.
 1. d) Un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, cu maximum o poza/inregistrare video/postare pe toata durata desfasurarii Campaniei. In cazul in care un Participant inscrie mai multe poze in Campanie, se va lua in considerare doar prima poza postata care indeplineste conditiile de participare.

Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram. Utilizarea mai multor conturi de Instagram de catre acelasi participant pentru a putea castiga mai multe premii sau pentru a acumula mai multe sanse de castig este interzisa si va fi sanctionata cu excluderea participantului respectiv din Campanie si/sau pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce i-ar fi putut fi acordat.

 

Participantul este singurul responsabil cu privire la imaginile foto/video si textele, respectiv informatiile aferente postate pe pagina de Instagram in cadrul acestei Campanii. Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare dintre premiile oferite in cadrul Campaniei in cazul in care acesta posteaza pe pagina de Instagram prin intermediul careia se desfasoara Campania orice continut sau comentariu necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial.

 

4.2 In cadrul acestei Campanii se vor desemna 3 castigatori.

Desemnarea castigatorilor se va realiza in urma unui proces de jurizare a postarilor publicate conform celor de mai sus, de catre Teo’s Kitchen prin utilizarea urmatoarelor criterii de jurizare:

 • Respectarea cerintei: Prezentarea unui truc de magie
 • Originalitate;
 • Expresivitate;
 • Creativitate;

 

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua masurile necesare pentru descalificarea (invalidarea) oricarui tip de continut postat pe pagina de Instagram prin intermediul careia se desfasoara Campania si de a lua masuri pentru a-l inlatura de pe aceasta pagina, fara a fi necesara notificarea Participantului/autorului, sau prezentarea oricarei explicatii, in cazul in care acesta:

 • include continut licentios, obscen, imoral sau antisocial;
 • contine detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct instiga la discriminare pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • contine amenintari catre o terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale unei terte persoane, societati sau entitati si incalca in orice mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • contine referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
 • contine aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • nu respecta tematica Campaniei asa cum este descrisa in Regulamentl Oficial;
 • nu este original si/sau constituie o incalcare de orice fel a dreptului de autor al unor terte persoane;
 • activitatea desfasurata/sportul practicat in cadrul videoului pune in pericol sanatatea minorilor sau a participantului;
 • este in mod evident fals/trucat/alterat;
 • are continut publicitar;

 

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica validitatea conturilor (profilurilor personale) de Instagram folosite pentru inscrierea in Campanie, precum si realitatea si autenticitatea pozelor inscrise in Campanie.

 

Art. 5 PREMIILE CAMPANIEI

 

5.1 In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele categorii de premii, conform acestui Regulament Oficial:

 • 10 premii a cate o cutie de Kinder Cards (fiecare cutie continand cate 5 pachete de biscuiti) in valoare de 10,99 LEI (TVA inclus) fiecare

 

5.2 Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 109,9 LEI (TVA inclus).

 

5.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

 

5.4 In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maxim cate un singur premiu din fiecare categorie.

 

5.5 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

 

5.6 La intrarea in posesie a premiilor Castigatorii vor semna un proces verbal de primire a premiului castigat.

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDARE SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Pentru a fi desemnati castigatori, Participantii:

– trebuie sa indeplineasca si sa respecte conditiile de participare stipulate in prezentul Regulament Oficial.

sa urmeze instructiunile din postarea realizata de Teo’s Kitchen si sa raspunda la provocare, cu respectarea mecanismului Campaniei.

6.2 Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:

–           inscrierile efectuate in afara Perioadei Campaniei mentionata in Sectiunea 3;

–           inscrierile care nu respecta conditiile mentionate in Sectiunea 4.1;

–           inscrierile efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator, ori efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile Regulamentului Oficial.

 

6.3 Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi anuntati, prin Instagram si prin adaugarea unui comentariu cu tag catre castigatori la postarea de concurs. Acestia vor fi invitati prin mesaj privat trimis prin intermediul contului de Instagram sa trimita adresa de livrare printr-un mesaj privat catre Teo’s Kitchen. in maximum 48 de ore de la contactare. Datele vor fi colectate de catre Teo’s Kitchen si trimise catre Agentie/Organizator, care va gestiona livrarile premiilor prin curier catre castigatori.

 

6.4 Daca potentialii castigatori nu comunica adresa de livrare in maximum 48 de ore, acestia vor fi invalidati. Teo va alege alti castigatori dintre participanti.

 

6.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de participare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

 

6.6 Livrarea premiilor se va face in termen de 1 saptamana de la desemnarea castigatorilor, prin curier.

 

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

Art. 8. RASPUNDEREA

8.1 Organizatorul si Agentia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea acestei Campanii si/sau a Organizatorului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a solicita angajarea raspunderii respectivelor persoane

 

8.2 Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru:

 • datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware);
 • situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral aplicatia daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei;
 • inregistrarile efectuate in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • inscrierile care nu contin toate informatiile sau conditiile obligatorii;
 • situatiile in care numarul de telefon transmis nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul;
 • eventualele dispute legate de numarul de telefon transmis de Participant;
 • eventualele dispute legate de identitatea titularului contului de Instagramfolosit pentru inscrierea in Campanie;
 • eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra pozelor sau continutului acestora;
 • imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator.

 

8.3 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip.

 

8.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

 

8.5       Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru imaginile foto incarcate de catre Participanti in pagina de Instagram indicata pentru participarea la Campanie, continutul acestora sau dezvaluirea oricaror informatii confidentiale sau date cu caracter personal ale Participantilor sau ale altor persoane prin intermediul imaginilor respective. Participantii inteleg faptul ca imaginile vor fi afisate pagina de Instagram pe Perioada Campaniei si vor putea fi vazute de vizitatorii paginii.

 

Art. 9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

9.1 Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Art. 10. FORTA MAJORA

 

10.1 Campanie poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau inlaturat de catre Organizator, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe Organizator in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

10.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Lansare Kinder Cards #BiscoMagia”

 (“Campania”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Ferrero Romania SRL., adresa str. Barbu Vacarescu 201, Globalworth Tower, Etaj 12, sector 2, Bucuresti- 020276 in calitate de Operator

si

 • LION COMMUNICATION SERVICES S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, denumita in Regulament Agentia; si
 • Rober Tudor, detinatorul paginii Facebook Magicianul Robert Tudor.

(denumite in continuare „Imputerniciti”).

 

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

Pentru participanti:

 • ID Facebook;
 • Date rezultate din fotografiile inscrise in concurs de catre participanti.

 

Pentru castigatori:

 • ID Facebook;
 • Date rezultate din corespondenta purtata pentru confirmarea/validarea castigatorului
 • Adresa de livrare
 • Numar de telefon

 

 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea organizarii si desfasurarii Campaniei si pentru desemnarea si validarea castigatorilor in vederea acordarii de premii castigatorilor si livrarea acestora.

 

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Lansare Kinder Cards #BiscoMagia (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial si participarea la Campanie echivaleaza cu executarea unui contract).

De asemenea, datele rezultate din efectuarea de verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului, pentru organizarea si desfasurarea Campaniei si efectuarea procedurilor de desemnare a castigatorilor si acordare a premiilor in conditii de deplina legalitate.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in timpul campaniei de Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor si Subimputericitilor Operatorului (inclusiv Agentia si dl. Robert Tudor), precum si, in masura in care este necesar, furnizorilor de sisteme IT sau de servicii aferente organizarii Campaniei, curieri implicati in livrarea premiilor sau autoritatilor, in cazurile in care este necesar pentru respectarea obligatiilor impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar acordarea premiilor.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, asigura Participantilor, pe Durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de retragere a consimtamantului: in cazul prelucrarilor de date efectuate in baza consimtamantului, persoanele vizate pot retrage consimtamantul in orice moment fara ca acest lucru sa afecteze prelucrarea anterioara;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitii le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Campania. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau Imputernicitii le prelucreaza in legatura cu Campania. Operatorul si Imputernicitii depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputerniciti in legatura cu Campania. Operatorul si Imputernicitii trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:
 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 1. pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 2. pentru conformarea de catre Operator/Imputerniciti cu o obligatie legala;
 3. in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 4. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:
 • contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
 • nu mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.
 • dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate care obiecteaza la prelucrare, sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.
 • dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantului sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;
 • dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, potrivit procedurii disponibile pe siteul web al autoritatii – www.dataprotection.ro.

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Restrictionarea accesului: In anumite situatei, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna oricaror imputerniciti obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul Campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei Anexe.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.